Front /    Medlemmar /    Bli medlem

Välkommen som medlem i Diakoniarbetarnas Förbund

Diakoniarbetarnas Förbund (Dtl) är kyrkans största och äldsta fackförening för diakoni-branschen. Medlemsberättigade är alla som avlagt en yrkeshögskole- eller motsvarande examen som ger behörighet för den evangelisk-lutherska kyrkans diakoni eller fostran. Medlemsberättigade är också dessa branschers studerande. Vår a medlemmar arbetar bl.a. som diakoniarbetare, missionssekreterare, missionärer, familjerådgivare, ledare för barnarbete, i internationellt arbete samt med andra expertarbeten inom kyrkan. Många av våra medlemmar arbetar inom kommunal och privat social- och hälsovårdsservice, som socionomer eller sjukskötare.

Tillsammans med Akavas andra kyrkliga förbund (AKI och KNT) främjar Diakoniarbetarnas Förbund särskilt förmånerna för kyrkans andliga arbetare. Som professionell försvarare av diakoniarbetet, gör Dtl ett enastående arbete, som ingen annan gör.

Förbundet sköter intressebevakningen gällande sina medlemmars arbetsvillkor och branschfrågor. Vi arrangerar också utbildning, studieresor och rekreation samt deltar aktivt i arbetsgrupper och påverkan inom sektorn.

Fyll i medlemsansökan

Snabbast ansöker du om medlemskap elektroniskt. Via denna länk kan du beställa en inskrivningslänk till din e-post.

Kontrollera medlemsavgifterna här.

Studerandes medlemskap är avgiftsfritt under hela studietiden och du kan ansluta dig som studerande medlem på förbundets hemsidor.

EU:s allmänna dataskyddsförordnings information om hantering av personuppgifter.

Ditt arbetslöshetsskydd fortsätter utan avbrott

Ifall du hör till något annat förbund eller någon arbetslöshetskassa är det viktigt att se till att flytten från det gamla förbundet och kassan sker inom 30 dagar. På detta sätt bevaras din insamlade arbetstid och du löser detta smidigast genom att i medlemsansökan befullmäktiga Dtl att göra överflyttningen. I annat fall måste du se till att säga upp dig från det tidigare förbundet och kassan. Du är väl medveten om att man kan byta kassa endast om man har lönearbete.