Om dina uppgifter förändras...

Om dina uppgifter förändras (namn, adress, e-post, arbetsgivare osv.) meddela om förändringen till förbundet.

Genom att själv göra förändringen direkt i registret via denna länk (för inskrivning behöver du ditt medlemsnummer).

Genom att ta kontakt med kansliet tel. 010 2190 300 eller toimisto@dtl.fi

Information om EU:s allmänna dataskyddsförordning kan du läsa här.