Jäsenten edunvalvonta

 

Virka- ja työehtosopimukset

Diakoniatyöntekijöiden Liitto valvoo jäsentensä etuja monella tapaa. Virkaehtosopimusneuvottelut ovat vain yksi osa. Neuvottelujärjestömme JUKO on pääsopijajärjestö, joka allekirjoittaa sopimukset. Neuvottelutavoitteet asettaa ja neuvottelutuloksen hyväksyy asiantuntijaorganisaationa JUKOn kirkon neuvottelukunta, jossa on edustus akavalaisista kirkon liitoista, myös Dtl:stä. Hyväksyttyjen sopimusten osalta liitto seuraa niiden toteuttamista ja soveltamista ja puuttuu ongelmatilanteisiin. Työpaikoilla jukolainen luotamusmies on keskeisessä roolissa valvomassa ja edistämässä toimivaa sopimuskulttuuria. JUKOn luottamusmies on kaikkien jukolaisten liittojen jäsenten edustaja.

Turvallinen työympäristö

Palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen lisäksi työntekijälle tärkeää on turvallinen työympäristö. Työturvallisuuskysymykset ovat osa edunvalvontaa, vaikka päävastuu työturvallisuudesta kuuluu työnantajalle. Liitto tukee jäsentensä työturvallisuutta esimerkiksi antamalla suosituksia työhuonejärjestelyistä, leirien ja retkien turvallisesta järjestämisestä jne.

Oikeusapu

Edunvalvontaa on myös asiantuntevan lakiavun järjetäminen jäsenille. Liiton lakimiehelle jäsenet voivat soittaa työelämäkysymyksissä. Liitto on hankkinut jäsenistön turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen siltä varalta, että jäsenelle tulee työn vuoksi oikeudenkäynti. Lue tästä tarkemmin jäseneduista.

Ammatillinen edunvalvonta

Ammatillinen edunvalvonta on Dtl:n keskeisiä tehtäviä, koska tässä laajuudessa sitä ei tee kukaan muu. Ammatillinen edunvalvonta tarkoittaa vaikuttamista diakoniatyöntekijöiden koulutukseen, diakonian viran kelpoisuusehtoihin, ammatilisen osaamisen lisäämiseen, diakonian virkojen säilymiseen seurakunnissa ja yleisesti diakonian kysymysten huomioimiseen kirkon päätöksenteossa.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Diakoniatyöhön vaikuttavia päätöksiä tehdään muuallakin, kuin kirkossa. Esimerkiksi diakonia-alan koulutuksiin liittyvät ratkaisut tehdään opetusministeriössä ja yleisesti sosiaali- ja terveysalaan liittyviä päätöksiä sosiaali- ja terveysministeriössä. Liitto seuraa näillä hallinnonaloilla käytävää keskustelua ja tarvittaessa aloittaa vaikuttamistyön, jos päätöksentekoon on tulossa diakoniaan liittyviä asioita. Isossa mittakaavassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta on olennaisesti keskusjärjestö Akavan tehtävä.