Kansli

Förbundets kansli är öppet må-fre kl 9-15
010 2190 300
toimisto@dtl.fi

Postadress: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsngfors
Besöksadress: Klockbron 7
 
Ordföranden
Saara Huhanantti, förbundsordförande
socionom (HYH), diakon
050 4112 675
saara.huhanantti@evl.fi
puheenjohtaja@dtl.fi

Liisa Rintakallio, ordförande frö representantskapet
diakonissa
liisa.rintakallio@evl.fi
 
Personal
Tiina Laine, verksamhetsledare
Hälsov. mag., diakonissa
010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi
Förbundets operativa ledning, intressebevakning och förhandlingsverksamhet, rådgivning gällande anställningsfrågor, administrativa uppgifter.
 
Marko Pasma, ombud
socionom (HYH), diakon
010 2190 305
marko.pasma@dtl.fi
Information, rådgivning gällande anställningsfrågor, bransch- och utbildningsfrågor, avdelningsverksamheten, studentarbetet.
 
Liisa Rossi, kansliassistent
stud.merkonom
010 2190 300
liisa.rossi@dtl.fi
Medlemsregistret, ekonomiadministration, materialbeställningar (tjänstemärken, smycken o.dyl.)
 
Jouni Heino, advokat
050 4066 240
lakimies@dtl.fi
Juridisk rådgivning till förbundets medlemmar i frågor gällande arbetsförhållandet.
 
Obs. Vi använder oss av säkerhetspost i e-postmeddelanden, vilka innehåller sekretessbelagd information. Ifall du vill sända e-post till förbundet som du vill skydda, be om instruktioner av förbundets personal.