Front /    Kontakt

Kansli

Förbundets kansli är öppet må-fre kl 9-15
010 2190 300
toimisto@dtl.fi

Postadress: Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsngfors
Besöksadress: Klockbron 7 (Akavatalo)
 
 
Ordföranden
Tiina Haukijärvi, förbundsordförande
sjukskötare (HYH), diakonissa
puheenjohtaja@dtl.fi

Hanna Videll, ordförande för representantskapet
socionom (YH), diakon
hanna.videll@evl.fi
 
Personal
Tiina Laine, verksamhetsledare
Hälsov. mag., diakonissa
010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi
Förbundets operativa ledning, intressebevakning och förhandlingsverksamhet, rådgivning gällande anställningsfrågor, administrativa uppgifter.
 
Marko Pasma, ombud
socionom (HYH), diakon
010 2190 305 eller SMS/WhatsApp/Signal 050 304 7794
marko.pasma@dtl.fi
Information, rådgivning gällande anställningsfrågor, bransch- och utbildningsfrågor, avdelningsverksamheten, studentarbetet.
 
Inkeri Saksa, förbundskoordinator
socionom (AMK), diakon
010 2190 306 eller SMS/WhatsApp 050 304 1976
inkeri.saksa@dtl.fi
Medlemsregistret, ekonomiadministration, materialbeställningar (tjänstemärken, smycken o.dyl.)
 
Milka Laaka
jurist
050 4066 240
lakimies@dtl.fi
Juridisk rådgivning till förbundets medlemmar i frågor gällande arbetsförhållandet.
 
Obs. Vi använder oss av säkerhetspost i e-postmeddelanden, vilka innehåller sekretessbelagd information. Ifall du vill sända e-post till förbundet som du vill skydda, be om instruktioner av förbundets personal.