Pro diaconia -mitali ja ansiomitalit

Palkitsemisen ja huomioimisen tarkoituksena on kiittää jäseniä, yhteistyötahoja ja muita toimijoita heidän ponnisteluistaan yhteisen työn ja tavoitteiden hyväksi sekä kannustaa ja motivoida heitä edelleen jatkamaan tässä tehtävässä. Mitali tai ansiomerkki on konkreettinen ja näkyvä osoitus ansiokkaasta toiminnasta.

Pro diaconia -palkitsemisjärjestelmä muodostuu Pro diaconia -mitalista sekä Pro diaconia -ansiomitaleista ja Pro diaconia -ansiorististä.

Pro diaconia -mitali vapaaehtoiselle tai yhteistyökumppanille

Pro diaconia -mitali on arvokas huomionosoitus henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnassaan tai päätöksenteossaan toiminut diakoniaa edistäen tai erityisellä tavalla lähimmäisenrakkautta toteuttaen. Mitali on tarkoitettu esimerkiksi vapaaehtoistoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden huomioimiseen.

Päätöksen mitalin myöntämisestä voivat tehdä kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, tuomiokapituli, kirkkohallitus tai diakoniajärjestön hallitus. Päätös tehdään yleensä kirkon viranhaltijan, työntekijän tai järjestön edustajan tekemän vapaamuotoisen esityksen perusteella. Mitali voidaan luovuttaa saajalleen yhteisön juhlassa tai muussa sopivassa tilaisuudessa. 

Pro diaconia mitali on tarkoitusta varten suunniteltu niin sanottu pöytämitali, jonka mukana toimitetaan rintaan kiinnitettävä merkki. Rintamerkkiä voi käyttää esimerkiksi työhön tai ammattiin liittyvissä juhlatilaisuuksissa sekä suku- ja perhejuhlissa.

Mitalin säännöt ja tilausohjeet löytyvät tämän linkin kautta.

Pro diaconia -ansiomitalit työntekijöille

Pro diaconia -ansiomitalit ja Pro diaconia -ansioristi ovat tarkoitettu seurakuntien, kirkon, kristillisten järjestöjen tai vastaavien toimijoiden työntekijöiden huomioimiseen heidän diakonisesta toiminnastaan tai työstä diakoniatyön ja diakoniatyöntekijöiden hyväksi.

Koska ansiomitali myönnetään diakonisen toiminnan perusteella, voidaan se myöntää eri työntekijöille tehtävästä tai koulutustaustasta riippumatta.

Ansiomitalien säännöt ja lomake esityksen tekemistä varten löytyvät tämän linkin kautta.

Merkki- ja mitalirekisterin tietosuojaseloste.