Om du går i pension

Ifall du går i pension, kom ihåg att meddela om det till förbundet. Samtidigt kan du anmäla dig som pensionärsmedlem.

Pensionärsmedlemmarnas medlemsförmåner är rese- och resgodsförsäkring fram till 86 år, ( se försäkringsvillkoren på sidan medlemsförmånera). Dessutom får pensionärsmedlemmarna tidningen Dino och de har möjlighet att delta i utbildnings och rekreationstillfällen. Medlemsavgiften för pensionärer hittar på sidan medlemsavgifter.

Kyrkans anställdas pensionsförsäkrare är Keva. Till Keva kan du också rikta dina frågor angående din pension. Kevas uppdaterade kontaktuppgifter finns på Kevas egna hemsidor.