Om du blir tjänsteledig

Om du blir på moderskaps- eller faderskapsledighet, föräldraledig, studieledig eller av någon anna orsak blir tjänsteledig, kom ihåg att meddela detta till förbundet. Under tjänsteledigheten är medlemsavgiften 12 €/månad och den täcker bl.a. avgiften för arbetslöshetskassan.

Då du meddelar om tjänsteledigheten får du ett referensnummer och ett kontonummer för betalning av medlemsavgiften.