Utbildning och behörighet

I kyrkans lagstiftningsakt nummer 162 finns definierat vilka examina som ger behörighet för diakonitjänst. Det är skäl att notera att till skillnad från kyrkostyrelsens tidigare beslut har behörighetsvillkoren nu ändrats så att de gäller också de tjänsteinnehavare vilkas huvudsakliga uppgift är diakoniarbete, oberoende av titel.

Diakonitjänsteinnehavare och tjänsteinnehavare som i huvudsak arbetar med diakoniarbete.

Av innehavaren av en diakonitjänst och av den som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift krävs någon av följande examina: sjukskötare (YH); examen ska inkludera minst 60 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni eller socionom (YH); examen ska inkludera minst 90 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni.

Exempel på hur utbildningsbeslutet tillämpas i arbetsplatsannonsering

Diakonitjänsteinnehavare

Enligt Kyrkostyrelsens beslut (Kyrkans lagstiftningsakt nr 162) krävs, enligt 2 §, av en tjänsteinnehavare en yrkeshögskolexamen inom social-och hälsovården, socionom (YH) eller en yrkeshögskolexamen inom social- och hälsovården, sjukskötare (YH). Kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut om behörighet beaktas i enlighet med 6 §.

Offentlighet av ansökningsprocessens dokument

Vid begäran måste myndigheten ge ut ansökningens offentliga uppgifter, vilka är namn, ålder, arbetserfarenhet och utbildning (behörighet). Ansökan kan också omfatta sekretessbelagda uppgifter on sökandes hälsa, familjeförhållanden osv. och dessa skall naturligtvis inte ges offentlighet. Av de sökande görs ett sammandrag, som inte omfattar sekretessbelagda uppgifter. Efter ansökningsprocessen är samandraget offentligt, förutom den sekretessbelagda informationen. Ansökningsprocessens övriga information, så som intervjugruppens anteckningar, psykologiska test och bedömningar är inte offentliga.