Om du blir arbetslös

Ifall du blir arbetslös, kom ihåg att senast på den första dagen som arbetslös gå och anmäla dig till TE-byrån. Efter att du inlett ditt sökande av nytt arbete får du ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsskydd. Arbetslöshetskassan kan räkna självrisken och betala dagpenning endast för den tid som du sökt efter arbete.

Som medlem i Diakoniarbetarnas förbund är din arbetslöshetskassa De specialutbildades arbetslöshetskassa ERKO. Efter ca två veckors arbetslöshet kan du sända in din ansökan om arbetslöshetsdagpenning till ERKO. Ansökan och ifyllningsanvisningar hittar du på ERKOs hemsidor. Du kan kontrollera din rätt till inkomstbundet arbetslöshetsskydd från ERKO, dvs. uppfyller din arbetshistoria kravet på att ha haft arbete och har du varit medlem i kassan tillräckligt länge.

ERKOs servicenummer 09 7206 4343 svarar må, ons. och to kl. 12-15. Länk till ERKOs sidor.

Du kommer väl ihåg att meddela om din arbetslöshet till förbundet, så får du referensnummer och konto för betalning av din medlemsavgift under tiden som arbetslös. Medlemsavgiften för arbetslösa är 12 €/mån.

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyren