Diakoniarbetarnas Förbunds stadgar

Förbundets uppdaterade stadgar är godkända 8.1.2014

En länk till stadgarna i pdf format finns här.

Säännöt ovat pdf-mudossa tässä linkissä.