Respons och frågor

På denna sida kan du ge respons åt förbundet och ställa frågor angående verksamheten och ditt medlemskap. Skriv ditt ärende i det tomma fältet och lägg till din e-postadress i kontaktuppgifterna, så vi kan sända dig ett svar eller vid behov ställa tilläggsfrågor. E-postadressen är obligatorisk. Ifall du vill att vi ringer upp dig, lägg till telefonnummer i det fält som är reserverat för det. Du kan också ta kontakt direkt till förbundets medarbetare.
 
Skriv din fråga eller ge din respons i detta tomma fält