Om du byter förbund

Då du vill höra till ditt eget branschförbund, som bättre kan driva intressebevakningen för diakonin och diakoniarbetarna samt från vilket du kan få hjälp och stöd i arbetslivsfrågor. Välkommen till Diakoniarbetarnas förbund.

Fyll i medlemsansökningsblanketten här.

Ditt arbetslöshetsskydd fortsätter utan avbrott

Ifall du hör till något annat förbund eller någon arbetslöshetskassa är det viktigt att se till att flytten från det gamla förbundet och kassan sker inom 30 dagar. På detta sätt bevaras din insamlade arbetstid och du löser detta smidigast genom att i medlemsansökan befullmäktiga Dtl att göra överflyttningen. I annat fall måste du se till att säga upp dig från det tidigare förbundet och kassan. Du är väl medveten om att man kan byta kassa endast om man har lönearbete.