Front /    Förbundet /    Administration /    Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens medlemmar väljs av representantskapet. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmaar och alla har en personlig ersättare, samt en studerande medlem. Styrelsen tillsätter permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. Styrelsen fattar beslut om förbundets vardagliga verksamhet och bereder ärenden för representantskapet.

Styrelsen 2024

Tiina Haukijärvi (ordf.), Johanna Korkeaniemi, Sonja Holkerinoja, Heli Tuokkola, Antti Kulmala, Amanda Hiekkataipale, Henrika Lemberg ja Anni Rusi.

Ersättare: Mirva Kuikka, Maarit Hiltunen, Nina Helistén-Kerkelä, Minna Heinonen, Mika Leppäaho ja Carita Riitakorpi .