Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens medlemmar väljs av representantskapet. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmaar och alla har en personlig ersättare, samt en studerande medlem. Styrelsen tillsätter permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. Styrelsen fattar beslut om förbundets vardagliga verksamhet och bereder ärenden för representantskapet.

Styrelsen 2018

Saara Huhanantti, ordf., Paula von Koch, vice ordf., Ulrika Lindholm-Nenonen, Antti Härö, Eija Grönvall, Sirpa Tirri  och Tanja Reinikainen. Studerande medlem Pia Stenström.

Personliga ersättare: Heidi Salminen, Johanna Korkeaniemi, Tero Reingoldt, Sanna Laiho, Maija Kupsala och Ulla Valtonen.