Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens medlemmar väljs av representantskapet. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmaar och alla har en personlig ersättare, samt en studerande medlem. Styrelsen tillsätter permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. Styrelsen fattar beslut om förbundets vardagliga verksamhet och bereder ärenden för representantskapet.

Styrelsen 2021

Saara Huhanantti, ordf., Veera Wallenius, Ulrika Lindholm-Nenonen, Antti Härö, Eija Grönvall, Sirpa Tirri, Tanja Reinikainen och Pia Hiekkanen.

Personliga ersättare: Heidi Salminen, Johanna Korkeaniemi, Heli Tuokkola, Kati Markkanen, Ari Tuomikoski och Sanna Laiho.