Front /    Förbundet /    Administration /    Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen är förbundets verkställande organ. Styrelsens medlemmar väljs av representantskapet. Styrelsen består av sex ordinarie medlemmaar och alla har en personlig ersättare, samt en studerande medlem. Styrelsen tillsätter permanenta och tillfälliga arbetsgrupper. Styrelsen fattar beslut om förbundets vardagliga verksamhet och bereder ärenden för representantskapet.

Styrelsen 2023

Tiina Haukijärvi (ordf.), Johanna Korkeaniemi, Sonja Holkerinoja, Antti Härö, Eija Grönvall, Anna Hiekkataipale, Tanja Reinikainen och Anni Rusi.

Personliga ersättare: Maarit Hiltunen, Mika Leppäaho, Mirva Kuikka, Heli Tuokkola, Heidi Salminen och Sanna Laiho.