Arbetsgrupper underställda styrelsen

Styrelsen kan tillsätta olika arbetsgrupper vid behov.
 
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder ärendena för styrelsen. Medlemmar: Saara Huhanantti ordf.,  vice ordf., Tiina Laine ja Marko Pasma

Arbetsgruppen för studentarbete

Till arbetsgruppen för studentarbetet hör studeranderepresentanter och kontaktpersoner för Diaks enheter.

Sekreterare för studentarbetet

Sekreterarna för studentarbetet är diakoniarbetare i arbetslivet, vilka fungerar som kontaktpersoner till Diaks enheter och också som mentorer för de studerande. Medlemmar: Heidi Karvonen, Salla Havukainen, Kirsi Sassila, Mia Salmio och Eija Grahn, svenskspråkig utbildning.

Arbetsgruppen för branchfrågor
Arbetsgruppen för branschfrågor bereder projekt i anslutning till diakonins yrke och bereder ställningstaganden. Arbetsgruppen sammanställs projektvis.
 
Some-teamet
Some-teamet handhar ärenden gällande information. Medlemmar: Tanja Puhakka,  Riku-Matti Järvi, Sofia Niskanen ja Sanna Ståhlström