Tjänste- och arbetskollektivavtalen

I tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalas centralt om arbetsvillkoren för arbetstager och tjänsteinnehavare. I kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal kan delar vara avtalade annorlunda än tjänstekollektivavtalet. Då talar man om lokala avtal, i vilka avtalsparterna är arbetsgivaren och förtroendemännen, som representerar de anställda. Dessa lokala avtal finns inte på dessa sidor.

Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2020 (KyrkTAK)

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018-2020 (KirVESTES)