Representantskapet

Förbundets högsta beslutande organ är representantskapet, som är består av ordinarie medlemmar. Representantskapets verksamhetsperiod är fyra år. Det består av 18 medlemmar och två, av styrelsen utnämnda studerande medlemmar. Representantskapet väljer styrelse, behandlar verksamhetsplan och –berättelse samt godkänner budget och bokslut. Representantskapet fattar också beslut om förbundets stora linjedragningar.

Representantskapet 2022-2025

Representantskapet: Pirjo Suomi, Saara Kerola, Jenny Airaksinen, Erja Haho, Minna Kivistö, Elisa Järvimäki, Erja Valkonen, Heidi-Maria Heikkilä, Kirsi Kalliotähti, Katja Lahti, Jaana Jurvanen, Elina Volotinen, Mari Syrjäkoski-Vuollet, Jenna Ala-Nisula, Katja Nuuhkarinen, Ari Tuomikoski, Minna Toivanen ja Hanna Videll.

Ersättare: Anne Vanhatalo, Katriina Mäkinen, Sami Junttila, Risto Hiltunen, Sonja Holkerinoja, Päivi Liu, Anna Hiekkataipale, Mirva Suni, Auli Kela, Marja Mustonen, Mika Leppäaho, Hanna-Leena Niemelä, Leena Helle, Eija Hoikkala ja Ulla Hautamäki.