Representantskapet

Förbundets högsta beslutande organ är representantskapet, som är består av ordinarie medlemmar. Representantskapets verksamhetsperiod är fyra år. Det består av 18 medlemmar och två, av styrelsen utnämnda studerande medlemmar. Representantskapet väljer styrelse, behandlar verksamhetsplan och –berättelse samt godkänner budget och bokslut. Representantskapet fattar också beslut om förbundets stora linjedragningar.

Representantskapet 2018-2021

Representantskapet: Markku Kukkonen, Mirja Jalo, Liisa Rintakallio, Erja Valkonen, Minna Ågrén, Mervi Leinonen, Ulla Valtonen, Sonja Holkerinoja, Eila-Sisko Helisma, Erja Haho, Liisa Merivuori, Virve Valkeavuori, Kari Rekilä, Elina Fuchs, Pirjo Suomi, Minna Kivistö, Tiina Kröger ja Ari Tuomikoski.

Ersättare: Helena Salminen, Teija Keränen, Kirsi Sassila, Kristian Pesti, Marja Mustonen, Pia Ojalahti-Diallo, Marja Rintanen, Riku-Matti Järvi, Eija Grahn, Arto Leinonen, Mirva Suni, Sami Junttila, Pinja Niemi, Inkeri Saksa, Henna Helminen, Timo Naapuri, Maria Hanhikorpi ja Sari Pulli.