Förtroendemannen är ditt stöd

Förtroendemännen förhandlar på arbetsplatserna med arbetsgivarna och hjälper medlemmarna i problem gällande arbets- och tjänsteförhållandet. Som medlem i Dtl är det FOSUs (JUKO) förtroendeman som är ditt stöd. FOSU (JUKO) förtroendeman kan vara medlem i Dtl, AKI och KNT eller något annat Akava förbund. Oberoende av vilket förbund förtroendemannen hör till finn hen till för hela medlemskåren. Förtroendemannen är den närmaste och första hjälpen i problem gällande arbetsförhållandet. Ta kontakt med din förtroendeman.

Har din församling en förtroendeman? Ifall det på din arbetsplats finns minst fem som hör till ett FOSU (JUKO) förbund, kan ni välja en förtroendeman. Du kan fast själv börja som förtroendeman. Uppgiften är utmanande, men inte så svår att man inte kunde lära sig det. FOSU (JUKO) och förbundet utbildar och stöder förtroendemännen i deras uppgifter och man kan alltid ringa till en vän, när det uppstår en besvärlig situation.

Ifall du behöver information om förtroendemannaverksamheten eller hur man väljer en förtroendeman ta kontakt med FOSU eller förbundet.