Om du byter arbetsplats

Om du byter arbetsplats, skall du komma ihåg att ge den nya arbetsgivaren en fullmakt att dra av din medlemsavgift till förbundet. Inom ramen för kyrkans kollektivavtal har man kommit överens om att församlingarna sköter om indrivningen av medlemsavgiften, det gör också de flesta andra arbetsplatser. Fyll i fullmakten, skriv ut, skriv under och ge den till löneräknaren. Sänd också en kopia till förbundet.

Observera! Ifall du byter arbetsuppgifter inom församlingen eller samfälligheten, kontrollera att noteringen om betalning av medlemsavgift förblir kvar i Kipa. Uppgifterna flyttas inte alltid automatiskt, fast man skulle kunna tro det.

Ladda fullmakt för betalning av medlemsavgiften här.