Diakonins tjänst

Enligt Kyrkoordningen skall varje församling ha en tjänst för diakonin (KO 8:1). Kyrkostyrelsen fattar beslut om behörighetsvillkoren och den kan du läsa närmare om på sidorna Utbildning och behörighet.

I enlighet med biskopsmötets rekommendation förrättasvigningen till diakonins tjänst enligt kyrkohandboken av en biskop. Biskopsmötets rekommendation kan du läsa i sin helhet här och kyrkohandbokens formulär för vigning till diakonins tjänst här.