Tidningen Dino

 

Dino är Diakoniarbetarnas förbunds och KNTs (Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat = experterna inom fostran och ungdomsarbete) gemensamma medlemstidning. Dino sänds till båda förbundens medlemmar och viktiga samarbetsparters. Tidningens sidantal är 40 och den trycks i 4000 exemplar. Tidningen utkommer fyra gånger om året.

 

Vuoden 2022 mediakortti.