Om du arbetar utomlands

Socialskyddet för den som flyttar utomlands avgörs utgående från hur lång utlandsvistelsen varit. För det mesta anses ett år vara gränsen för ifall personen omfattas av finländskt socialskydd eller socialskyddet i det land man har flyttat till. Det är skäl att granska att socialskyddet är i skick före man flyttar.

En utsänd arbetstagare (t.ex. en anställd för missionen) arbetar för en finländsk arbetsgivare, sänd från Finland till ett annat land. Som utsänd kan man vara två år och med undantagstillstånd fem år. En utsänd arbetstagare omfattas av det finländska socialskyddet.

På ERKOs hemsidor finns ett bra infopaket om arbete utomlands och t.ex. arbetslöshetskyddet när man flyttar tillbaka till Finland.

På sidan medlemsavgifter kan du granska avgiftena för utlandsarbetare.