Diakoniarbetarnas förbund påverkar

Diakoniarbetarnas förbund verkar och är medlem i olika föreningar och kommittéer

  • Diakonia ry, grundande medlem. Medlem i redaktionen för tidningen Diakonia.
  • Medlem i Kirkkopalvelut ry.
  • Kyrkans diakonidagar (tidigare Diakoniarbetarnas dagar), samarbetspart och arrangör turvis med Kyrkostyrelsen.
  • Diakoniutbildningens uppföljningsgrupp (Kyrkostyrelsen).
  • Förverkligar Diakonibarometern i samarbete med sällskapet för diakonal forskning, Kyrkostyrelsen och Diak.