Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för en medlem i arbets-eller tjänsteförhållande är 1,3 %.

För sådana medlemmar som är på oavlönade tjänstledigheter, studie-, alternerings- eller familjeledigheter är avgiften 12 €/månad. Avgiften omfattar medlemskap i arbetslöshetskassan och är avdragsgill i beskattningen. Meddela förbundet om du inte arbetar p.g.a. nämnda skäl.

Medlemmar som är utlandskommenderade har en medlemsavgift på 140 €/år. Avgiften omfattar alla medlemsförmåner för ordinarie medlemmar. Som utlandskommenderad räknas medlemmar som har en finländsk arbetsgivare, omfattas av finländskt socialskydd vid avfärdstillfället och utför sitt arbete utomlands tillfälligt (Fpa).

Medlemmar med dubbelt medlemskap (ordinarie i något annat Akava förbund) och pensionärsmedlemmar betalar 45 € per år. I den medlemsavgiften ingår inte medlemskap i arbetslöshetskassan.

Branschens YH studerande och hedlersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

Kom ihåg att granska din lönespecifikation, kontrollera att medlemsavgiften blivit korrekt betald! Se också till att du betalar för rätt typ av medlemskap rätt summa. Om du har frågor angående medlemsavgiften eller ditt medlemskap, ta kontakt med förbundet, så reder vi ut frågan.