01.09.2020

Hyvää diakonian viran päivää!

Syyskuun 1. päivä 1872 oli merkittävä päivä Suomen luterilaiselle kirkolle ja diakoniatyölle. Tuolloin Viipurin saksalaisen seurakunnan kirkkoherra Aleksander Sonny vihki Matilda Hoffmanin diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa.

Sisar Matildan vihkimys oli ensimmäinen suomalainen diakonissavihkimys ja todennäköisesti ensimmäinen vihkimys, jossa nainen vihittiin palvelemaan kirkkoamme. Matilda ja lukuisat sisaret hänen jälkensä ovat olleet kehittämässä sairaanhoitoa ja kirkkomme diakoniaa sekä samalla raivanneet tietä naisille kirkon virkoihin. Jo varhain diakonissoja palkattiin seurakuntiin.

Matildan vihkimyspäivänä juhlistetaan Diakonian viran päivää, joka tunnetaan myös nimellä D-day. Diakonian viran päivänä tuodaan esiin diakonian virkaa ja virkaan vihkimystä sekä vihkimyksen merkitystä kirkolle ja virkaan vihityille. Diakonian vihkimys koetaan niin merkittäväksi ja tärkeäksi, että se ansaitsee oman juhlapäivänsä.

Apostolisen perinteen mukaisesti, rukouksin ja piispan kätten päälle panemisen kautta diakoniatyöntekijät on lähetetty palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Diakonian virka on vahvistanut kutsumusta ja kantanut niin myötä kuin vastamäessä. Vihkimyksessä annetut lupaukset myös muistuttavat tehtävästä, johon kirkko on palvelijansa kutsunut.

Mikä D-day? Englanninkielisessä sotilastermistössä D-Day tarkoittaa tärkeän operaation alkamispäivää, mutta yleisesti käytettynä myös mitä tahansa erityisen merkittävää päivää tai tapahtuman alkua. Diakonian viran päivänä termiä käytetään jälkimmäisessä merkityksessä ja toki termin kirjain D viittaa sopivasti diakoniaan ja diakonian virkaan.

Hyvää diakonian viran päivää!