Hyvää diakonian viran päivää!

01.09.2022

Syyskuun 1. päivä juhlistetaan diakonian viran päivää. Päivä on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisen diakonissavihkimyksen päivän mukaan. Matilda Hoffman vihittiin diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa Viipurissa 1.9.1872. Sisar Matilda työskenteli Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa koko työuransa.

Diakonian viran päivä eli "D-day"

Diakonian viran päivä tunnetaan myös nimellä D-day. Diakonian viran päivää on vietetty vuodesta 2019 alkaen. Juhlapäivänä tuodaan esiin diakonian virkaa, virkaan vihkimystä, vihkimyksen merkitystä kirkolle ja virkaan vihityille. Päivän nimessä oleva "D-day" tarkoittaa englanninkielisessä sotilastermistössä tiettyä merkittävää päivää tai tärkeän tapahtuman aloituspäivää. Diakoniatyöntekijöille D tarkoittaa diakoniaa ja diakonian virkaa. Sisar Matilda ja hänen jälkeensä vihityt diakonissat olivat kehittämässä sairaanhoitoa ja diakoniatyötä sekä edistämässä naisten mahdollisuutta kirkon työhön. Vihkimys diakonian virkaan "palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla" on kantanut menneiden sukupolvien diakoniatyöntekijöitä ja kantaa myös nyt virkaan vihittyjä. Vihkimyspäivä on todella D-day, merkittävä päivä.

Diakonian juhlavuosi 2022

Sisar Matildan vihkimyksestä on kulunut 150 vuotta. Siksi vuosi 2022 on diakonian juhlavuosi. Vuoden aikana tuodaan esiin diakoniatyötä ja sen tekijöitä. Seurakunnat, hiippakunnat ja eri toimijat huomioivat diakoniatyön ja diakonian viran eri tapahtumissa, joista löytyy tietoa esimerkiksi kirkon juhlavuosisivulta.

Tietoa juhlavuodesta, diakonian virasta ja suomalaisen diakoniatyön historista löytyy liiton juhlavuosisivuilta.

Kuvassa diakonin ja diakonissan merkit.