Toimisto
 

Liiton toimisto on avoinna ma-pe klo 9-15.

010 2190 300
toimisto@dtl.fi

Postiosoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Kellosilta 7
 
 
Puheenjohtajisto
 
Saara Huhanantti, liiton puheenjohtaja
sosionomi (YAMK), diakoni
050 4112 675
saara.huhanantti@evl.fi
puheenjohtaja@dtl.fi
 
Paula von Koch, hallituksen varapuheenjohtaja
sosionomi (AMK), diakoni
09 2340 5553
paula.vonkoch@evl.fi

Liisa Rintakallio, edustajiston puheenjohtaja
diakonissa
liisa.rintakallio@evl.fi
 
Henkilöstö
 
Tiina Laine, toiminnanjohtaja
TtM, diakonissa
010 2190 303
tiina.laine@dtl.fi
Liiton operatiivinen johtaminen, edunvalvonta- ja neuvottelutoiminta, palvelussuhdeneuvonta, hallinnolliset tehtävät.
 
Marko Pasma, asiamies
sosionomi (YAMK), diakoni
010 2190 305 tai tekstiviestit/Whatsapp 050 304 7794
marko.pasma@dtl.fi
Viestintä, palvelussuhdeneuvonta, ammatilliset ja koulutusasiat, osastotoiminta, opiskelijatyö. Tietosuojavastaava.
 
Liisa Rossi, toimistoassistentti
yo-merkonomi
010 2190 300
liisa.rossi@dtl.fi
Jäsenrekisteri, taloushallinto, materiaalitilaukset (virkamerkit, riipus yms.)
 
Maarit Engström, lakimies
OTM, KTM
050 4066 240
lakimies@dtl.fi
Palvelussuhdeasioiden lakimiesneuvonta liiton jäsenille.
 
Käytämme turvapostia sähköpostiviesteihin, jotka sisältävät salassapidettävää aineistoa. Jos haluat lähettää liittoon sähköpostia, jonka haluat suojata, pyydä turvapostin lähettämisohje toimihenkilöiltä.