Virka- ja työehtosopimukset

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla. Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on mahdollista joitain osia sopia toisin, kuin virkaehtosopimuksessa säädetään. Tällöin puhutaan paikallisesta sopimisesta, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja jäsenistöä edustavat luottamusmiehet. Näitä paikallisesti sovittuja virkaehtosopimuksia ei ole lisätty tälle sivutolle.

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018-2020 (KirVESTES)

Kuntien virka- ja työehtosopimus 2018 (KVTES)

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 2017. Sopimuslinkki päivitetään, kun uusi sopimus on saatavana.