Virka- ja työehtosopimukset

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla. Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on mahdollista joitain osia sopia toisin, kuin virkaehtosopimuksessa säädetään. Tällöin puhutaan paikallisesta sopimisesta, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja jäsenistöä edustavat luottamusmiehet. Näitä paikallisesti sovittuja virkaehtosopimuksia ei ole lisätty tälle sivutolle.

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 (KirVESTES)

Kuntien virka- ja työehtosopimus 2020-2022 (KVTES)

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus 2020-2022

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 2020-2022