Kirkon virka- ja työehtosopimus sekä järjestösopimus

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla. Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa on mahdollista joitain osia sopia toisin, kuin virkaehtosopimuksessa säädetään. Tällöin puhutaan paikallisesta sopimisesta, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja jäsenistöä edustavat luottamusmiehet. Näitä paikallisesti sovittuja virkaehtosopimuksia ei ole lisätty tälle sivutolle.

Kirkon virka- ja työehtosopimus - KirVESTES 2022-2024

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus - KJTES 2022-2024