Luottamusmies tukenasi

Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa. Dtl:n jäsenen tukena on JUKOn luottamusmies. Jukolainen luottamusmies voi olla Dtl:n, AKI:n, KNT:n tai muun akavalaisen ammattiliiton jäsen. Jäsentaustasta huolimatta JUKOn luottamusmies on kaikkien jäsenjärjestöjen jäseniä varten. Luottamusmies on lähin ja ensimmäinen apu työsuhteen ongelmatilanteissa. Ota luottamusmieheen rohkeasti yhteyttä!

Onko seurakunnassasi luottamusmiestä? Jos työyhteisöstäsi löytyy vähintään viisi JUKOn jäsenliittojen jäsentä, voitte valita itsellenne luottamusmiehen. Lähde vaikka itse luottamusmieheksi. Tehtävä on haasteellinen, mutta ei silti sellainen jota ei voisi oppia. JUKO ja liitot kouluttavat ja tukevat luottamusmiehiä tehtävässään ja aina voi kilauttaa kaverille, kun tulee kinkkinen tilanne.

Jos tarvitset tietoa luottamusmiestoiminnasta tai miten luottamusmies valitaan, ota yhteys JUKOon tai liittoon.