JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Viimeiset vuorotteluvapaat alkavat heinäkuussa | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

23.05.2024

Vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan eduskunnan päätöksellä. Vielä on pari kuukautta aikaa jäädä vuorotteluvapaalle, jos sellainen on ollut suunnitelmissa.


Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan. Vuorotteluvapaalle voi vielä jäädä noin kahden kuukauden ajan.