04.06.2024

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus on avannut diakonissan juhlapuvun käyttöoikeuden myös diakoneille. Liiton hallitus käsitteli pukuasiaa kesäkuun kokouksessa.

Liittoon on vuosien aikana tullut useampia kyselyitä diakonien mahdollisuudesta käyttää diakonissan juhlapukua. Pukua pidetään juhlavana ja osa diakoneista haluaisi käyttää diakonissan pukua vihreän virkapaidan rinnalla.

Nykyinen diakonissan juhlapuku otettiin käyttöön vuonna 1966. Sitä ennen kaikilla diakonissalaitoksilla oli oma, hieman toisistaan poikkeava asumalli. Yhtenäisen puvun tilasi Diakoniatyöntekijöiden Liiton edeltäjä Suomen kirkon sisarliitto ja sen suunnitteli Riitta Immonen. Asun malli- ja käyttöoikeudet ovat liitolla.

Diakonien vihreä virkapaita otettiin käyttöön vuonna 1955 ja se vapautettiin kaikkien diakonian virkaan vihittyjen käyttöön vuonna 1994. Diakonissat ovat voineet käyttää diakonin paitaa jo kolmekymmentä vuotta. Diakonissan juhlapuvun käytön mahdollistaminen diakoneille on jatkumona tälle kehitykselle. Yhteisessä virassa on yhteiset asut.

Liiton tekemä linjaus vastaa myös piispainkokouksen 2023 antamaa ohjetta papin pukujen käytöstä, jonka mukaan pappi valitsee ohjeen eri pukuvaihtoehdoista sen, jota pitää itselleen luontevimpana.

Nykyisin useimmat diakonissat käyttävät yksinomaan vihreää virkapaitaa ja kaikki eivät ole edes hankkineet juhlapukua. Muutoinkin diakonissan juhlapukua käytetään yhä vähemmän, ja tämä on synnyttänyt myös huolta siitä, että ennen pitkää puku voi hävitä käytöstä kokonaan. Liitossa arvioidaan, että diakonissan juhlapuku tuskin tulee kovin yleiseen käyttöön diakoneilla, mutta nyt tehdyn päätöksen toivotaan kuitenkin osaltaan kannustavan laajempaan puvun käyttöön.

Lisätiedot:

Tiina Laine, toiminnanjohtaja, tiina.laine@dtl.fi

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.