JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Paljon onnea tänään valmistuneille sosionomi-diakoneille ja sairaanhoitaja-diakonissoille sekä kaikille kirkon eri tehtäviin val...

31.05.2024

Paljon onnea tänään valmistuneille sosionomi-diakoneille ja sairaanhoitaja-diakonissoille sekä kaikille kirkon eri tehtäviin valmistuneille! 💚