Työttömyyskassoista saa jatkossa apua työn löytämiseen - TYJ

Läs mer

JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Lukijan mielipide | Diakoniatyöntekijät arvioivat eriarvoisuuden vain vahvistuvan

28.12.2023

Kirkkohallituksen asiantuntijat, diakoni Titi Gävert ja diakoni Tiina Saarela kehottavat päättäjiä kuuntelemaan taloudellisessa ahdingossa olevia ihmisiä ja kentän työntekijöitä.


Hallituksen tulee kuunnella taloudellisessa ahdingossa olevia ihmisiä ja kentän työntekijöiden kokemusta.