JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – Diakonia-ammattikorkeakoulu

05.06.2024

Diakin muutosneuvottelut on saatu päätökseen, 26 henkilöä irtisanotaan, yhdeksän henkilön tehtäviin isoja muutoksia.


Muutosneuvotteluiden tuloksena irtisanotaan 26 henkilöä. Yhdeksän henkilön työtehtävät muuttuvat merkittävästi.