Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

Läs mer

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Läs mer

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023: Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa - evl.fi

Läs mer

Aluehallintovirasto vaatii Helsingin tuomiokirkkoseurakunnalta työaikakirjanpitoa uhkasakkojen nojalla

26.04.2023

Etelä-Suomen AVI on tehnyt rutiinitarkastuksen seurakuntaan toukokuussa 2022 ja velvoittanut seurakunnan arvioimaan, kuka kuuluu työaikalain piiriin ja pitämään lakisääteistä työaikakirjanpitoa työaikaan kuuluvista. Vaatimusta on nyt tehostettu 10 000 euron uhkasakolla. Kiistan ytimessä näyttää olevan tulkinta työaika-autonomiasta ja sen toteutumisesta.


Ennakkotapaus uuden työaikalain soveltamisesta koskee kaikkia seurakuntia ja kirkon työajatonta työtä. Seurakuntaneuvosto päättää, viedäänkö asia hallinto-oikeuteen.