Hallitus

Hallitus on liiton toimeenpaneva elin, jonka jäsenet valitsee edustajisto. Hallituksessa on kuusi jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen, sekä yksi opiskelijajäsen. Hallitus asettaa pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä. Hallitus päättää liiton arjen toimintaan liittyvistä asioista ja valmistelee edustajiston kokousten asiat.

Hallitus 2019

Saara Huhanantti (pj), Ulrika Lindholm-Nenonen, Sirpa Tirri, Paula von Koch, Antti Härö, Eija Grönvall, Tanja Reinikainen ja opiskelijajäsenenä Pia Stenström.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Heidi Salminen, Johanna Korkeaniemi, Tero Reingoldt, Sanna Laiho, Maija Kupsala ja Ulla Valtonen.