Hallitus

Hallitus on liiton toimeenpaneva elin, jonka jäsenet valitsee edustajisto. Hallituksessa on kuusi jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen, sekä yksi opiskelijajäsen. Hallitus asettaa pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä. Hallitus päättää liiton arjen toimintaan liittyvistä asioista ja valmistelee edustajiston kokousten asiat.

Hallitus 2021

Saara Huhanantti (pj), Ulrika Lindholm-Nenonen, Sirpa Tirri, Veera Wallenius, Antti Härö, Eija Grönvall, Tanja Reinikainen ja Pia Hiekkanen.

Varajäsenet: Heidi Salminen, Johanna Korkeaniemi, Heli Tuokkola, Kati Markkanen, Ari Tuomikoski ja Sanna Laiho.