Koulutus ja kelpoisuudet

Diakonian virkaan kelpoistavat tutkinnot on määritelty kirkkohallituksen päätöksessä, joka on Kirkon säädöskokoelmassa numero 162.  On hyvä huomata, että kelpoisuusehdot koskevat diakonian viranhaltijan lisäksi myös niitä viranhaltijoita, joiden pääasiallisena tehtävänä on diakoniatyö, virkanimikkeestä riippumatta.

Päätöksen 2 §:n mukaisesti diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan toinen seuraavista tutkinnoista: vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK), joka sisältää vähintään 60 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja tai vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), joka sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja.

Päätöksen 3 § on säädetty sosionomi (AMK) tai sairaanhoitaja (AMK) tutkintojen täydentämisestä diakonian virkaan kelpoistavaksi.

Esimerkki tutkintopäätöksen soveltamisesta työpaikkailmoituksessa

Diakonian viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 162) 2 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan kirkkohallituksen päätöksen 6 §:n mukaisesti.

Hakuprosessin asiakirjojen julkisuus

Työhakemus on viranomaiselle toimitettu asiakirja ja siten pääsääntöisesti julkinen. Näin ollen pyydettäessä viranomaisen on annettava hakemuksen julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja koulutus (kelpoisuudet). Hakemus voi sisältää myös salassapidettäviä tietoja hakijan terveydestä, perhesuhteista jne. ja näitä ei luonnollisesti saa paljastaa tietoja kysyvälle. Hakijoista tehdään hakijayhteenveto, jonka ei tulisi sisältää salassapidettävää tietoa. Hakuprosessin jälkeen hakijayhteenveto on julkinen, poislukien mahdolliset salassapidettävät tiedot. Muut hakuprosessin aineistot, esimerkiksi haastatteluryhmän muistiinpanot ja psykologisten testien arviot, eivät ole julkisia.

Diakoniatyöntekijän ydinosaamiskuvaus

Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset on julkaistu kirkonydinosaaminen.fi-verkkosivulla. Sivustolla on myös diakonian viranhaltijan ydinosaamiskuvaus. Ydinosaamiskuvaukset muodostuvat kaikille kirkon työntekijöille yhteisestä osaamisesta ja ammatillisesta ydinosaamisesta.