Koulutus ja kelpoisuudet

Diakonian virkaan kelpoistavat tutkinnot on määritelty kirkkohallituksen päätöksessä, joka on Kirkon säädöskokoelmassa numero 124. Päätös on tehty 24.1.2017 ja se on tullut voimaan 1.9.2017. On hyvä huomata, että aikaisemmasta kirkkohallituksen päätöksestä poiketen kelpoisuusehdot ovat laajentuneet diakonian virasta koskemaan myös niitä viranhaltijoita, joiden pääasiallisena tehtävänä on diakoniatyö, virkanimikkeestä riippumatta.

Diakonian viran haltija ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä viranhaltija.

Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK).

Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyiä opintoja seuraavasti: 1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä; 2. Diakonian alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä; 3. Diakonian alan päätiominen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä; 4. Diakonian alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut on edelleen kelpoinen tässä pykälässä mainittuun vastaavaan virkaan.

Kirkon työmarkkinalaitoksen esimerkki tutkintopäätöksen soveltamisesta työpaikkailmoituksessa

Diakonian viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto/sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Hakuprosessin asiakirjojen julkisuus

Työhakemus on viranomaiselle toimitettu asiakirja ja siten pääsääntöisesti julkinen. Näin ollen pyydettäessä viranomaisen on annettava hakemuksen julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja koulutus (kelpoisuudet). Hakemus voi sisältää myös salassapidettäviä tietoja hakijan terveydestä, perhesuhteista jne. ja näitä ei luonnollisesti saa paljastaa tietoja kysyvälle. Hakijoista tehdään hakijayhteenveto, jonka ei tulisi sisältää salassapidettävää tietoa. Hakuprosessin jälkeen hakijayhteenveto on julkinen, poislukien mahdolliset salassapidettävät tiedot. Muut hakuprosessin aineistot, esimerkiksi haastatteluryhmän muistiinpanot ja psykologisten testien arviot, eivät ole julkisia.