Koulutus ja kelpoisuudet

Diakonian virkaan kelpoistavat tutkinnot on määritelty kirkkohallituksen päätöksessä, joka on Kirkon säädöskokoelmassa numero 141.  On hyvä huomata, että kelpoisuusehdot koskevat diakonian viranhaltijan lisäksi myös niitä viranhaltijoita, joiden pääasiallisena tehtävänä on diakoniatyö, virkanimikkeestä riippumatta.

Esimerkki tutkintopäätöksen soveltamisesta työpaikkailmoituksessa

Diakonian viran haltija

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) 2 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan kirkkohallituksen päätöksen 6 §:n mukaisesti.

Hakuprosessin asiakirjojen julkisuus

Työhakemus on viranomaiselle toimitettu asiakirja ja siten pääsääntöisesti julkinen. Näin ollen pyydettäessä viranomaisen on annettava hakemuksen julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja koulutus (kelpoisuudet). Hakemus voi sisältää myös salassapidettäviä tietoja hakijan terveydestä, perhesuhteista jne. ja näitä ei luonnollisesti saa paljastaa tietoja kysyvälle. Hakijoista tehdään hakijayhteenveto, jonka ei tulisi sisältää salassapidettävää tietoa. Hakuprosessin jälkeen hakijayhteenveto on julkinen, poislukien mahdolliset salassapidettävät tiedot. Muut hakuprosessin aineistot, esimerkiksi haastatteluryhmän muistiinpanot ja psykologisten testien arviot, eivät ole julkisia.

Diakoniatyöntekijän ydinosaamiskuvaus

Kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset on julkaistu kirkonydinosaaminen.fi-verkkosivulla. Sivustolla on myös diakonian viranhaltijan ydinosaamiskuvaus. Ydinosaamiskuvaukset muodostuvat kaikille kirkon työntekijöille yhteisestä osaamisesta ja ammatillisesta ydinosaamisesta.