30.10.2020

Uudet viran kelpoisuusehdot voimaan 1.11.2020

Kelpoisuusehtoihin ei muutoksia

Kirkkohallitus on uudistanut päätöksen seurakunnan diakoniatyössä vaadittavista tutkinnoista. Aikaisemman päätöksen mukaisesti diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä vaaditaan edelleen sairaanhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkinto, jotka sisältävät edellytetyn määrän teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja. Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon suorittanut henkilö on edelleen kelpoinen diakonian virkoihin. Tähän virkojen peruskelpoisuuteen ei ole tullut muutoksia.

Uudet kelpoisuusehdot mahdollistavat tutkinnon täydentämisen

Uutta päätöksessä on määräys sairaanhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) -tutkintojen täydentämisestä, kun perustutkintoon ei ole liittynyt kirkon työn edellyttämiä teologisia ja seurakuntatyöhön liittyviä opintoja. Aikaisemmin sairaanhoitajan tai sosionomin on käytännössä tullut hakeutua perustutkinto-opiskelijaksi, jotta olisi saanut kelpoisuuden kirkon virkoihin. Toki tällöin on ollut mahdollista huomioida aikaisemmin hankittu tutkinto mahdollisimman pitkälle, jolloin kaikkea ei ole tarvinnut opiskella alusta lähtien. Nyt jatkossa riittää, että sairaanhoitaja tai sosionomi täydentää tutkintoaan vain ns. kirkollisilla opinnoilla.

Uusi päätös mahdollistaa myös sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon täydentämisen diakoniaan liittyvillä opinnoilla. Vastaava säädös sosionomi (AMK) diakonin tai sairaanhoitaja (AMK) diakonissan tutkintojen täydentämisestä nuorisotyöhön kelpoistavaksi on liitetty nuorisotyönohjaajan kelpoisuuksiin (Kirkkohallituksen päätäs 137).

Kirkkohallituksen päätös 141 diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta tulee voimaan 1.11.2020 ja sitä sovelletaan viran täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

Linkki kelpoisuuspäätökseen:  Kirkkohallituksen päätös numero 141 diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta.