18.09.2022

Satu Pietilä on vuoden diakoniatyöntekijä

Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijänä toimivan sairaanhoitaja (YAMK), diakonissa Satu Pietilän nimeäminen julkistettiin Kirkon diakonian päivien iltajuhlassa 16.9.2022.

Valinnasta päätti Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus jäsenistön tekemien ehdotusten pohjalta. Valinnassa korostuivat Pietilän hankeosaaminen ja taito rakentaa moniammatillisia verkostoja. Pietilä on ollut mukana käynnistämässä Takuusäätiön ja seurakuntayhtymän Toivo-hanketta, joka auttaa talous- ja velkaongelmissa olevia ihmisiä ja heidän parissaan työskenteleviä löytämään talousongelmiin ratkaisukeinoja. Tällä hetkellä Pietilä on mukana Arvo ihmiselle -hankkeessa, jossa kehitetään ruoka-apua tarjoavien matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen valmiuksia auttaa monipuolisesti asiakkaitaan. Pietilä on valittu Turun ammattikorkeakoulun vuoden 2021 alumniksi. Hän on toiminut myös korkeakoulun tuntuopettajana sekä tehnyt TKI-yhteistyötä (tutkimus-kehitys-innovaatio). Työtovereiden keskellä Satu Pietilä tunnetaan empaattisena, asiakaslähtöisenä ja rohkeana diakoniatyöntekijänä, joka ei pelkää haasteita.

Kuva: Timo Jakonen.