20.03.2020

Man måste se till att dikoniarbetarna orkar också i undantagssituationer

Diakoniarbetarna hör till personalen inom de kritiska branscherna för samhället för sina uppefter för den psykiska krisuthålligheten. Diakoniarbetarnas förbund påminner att även om det råder undantagstillstånd i samhället får diakoniarbetarnas arbetstyngd inte växa sig för stor. Man bör se till att alla får tillräckligt med vila och återhämtning också i den ovanliga samhällssituationen, som troligtvis räcker ännu länge.
De begränsningar som Finlands regering har fatta beslut om för att göra spridningen koronaepidemin långsammare har påverkat det arbete som görs i församlingarna. För en del av församlingarnas anställda har begränsningarna påverkat arbetsuppgifterna betydligt. Inom diakoniarbetet har arbetsmängden i stället ökat.
Just nu sysselsätts diakoniarbetarna av omorganiseringar i anslutning till olika uppgifter som frivilliggrupper har haft, nya verksamhetsformer körs i gång och att nå och stöda olika människor som behöver hjälp p.g.a. begränsningarna. Förutom de nya uppgifterna, fortsätter diakonins psykiska, andliga och ekonomiska stödarbete helt normalt. Enligt den information som kommit från lokalförsamlingarna görs det nu i början av epidemin långa arbetsdagar.
Koronaepidemin och dess verkningar är inte över på några veckor
Enligt institutet för hälsa och välfärd har man i Finland förberett sig för en större epidemi. Epidemin kommer med stor sannolikhet att framskrida i olika takt i olika delar av landet och kommer att ta flera månader. I den situation som koronaviruset har lett oss till tvingas vi till undantag i arbetsarrangemangen, också sådana undantag som belastar arbetstagarna. Epidemin och undantagsarrangemangen leder till en belastning som är långvarig. Diakoniarbetets hjälp kommer att behövas ännu länge efter att epidemin kan konstateras vara över.
- Vi har framför oss mera av ett maraton, än ett hundra meters häcklopp. Därför är det viktigt att diakoniarbetarna också tar hand om sin egen hälsa och arbetsförmåga. Hjältedåd och omtanke är medvetet ansvar, konstaterar Tiina Laine, verksamhetsledare för Diakoniarbetarnas förbund.
Balans mellan belastning och återhämtning
I denna ovanliga situation är det viktigt att se till att diakoniarbetarnas arbetsbelastning kan kontrolleras, att arbetstagaren får tillräckligt med stöd för sitt arbete och att hen har möjlighet till vila och återhämtning. Att orka i arbetet är ett samspel mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och alldeles särskilt i ett undantagstillstånd är det i allas intresse att man orkar. Förutom att diakoniarbetaren, i planeringen av sitt eget arbete, skall också arbetsgivaren leda arbetet så att det är kontroll på arbetsbelastningen. Förmannen är i en nyckelposition när man säkerställer att arbetet flyter och att man får tillräcklig vila.
20.3.2020