Diakoniatyöntekijöiden Liitolle uusi edustajisto

22.03.2022

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston vaali käytiin 14.-21.3.2022 sähköisenä äänestyksenä. Vaalin tuloksena edustajisto uudistui merkittävästi. Jäsenistä 13 ja varajäsenistä 11 ovat uusia (u). Edustajistoon kuuluu 18 jäsentä.

Edustajiston jäseneksi valittiin Pirjo Suomi, Saara Kerola (u), Jenny Airaksinen (u), Erja Haho, Minna Kivistö, Elisa Järvimäki (u), Erja Valkonen, Heidi-Maria Heikkilä (u), Kirsi Kalliotähti (u), Katja Lahti (u), Jaana Jurvanen (u), Elina Volotinen (u), Mari Syrjäkoski-Vuollet (u), Jenna Ala-Nisula (u), Katja Nuuhkarinen (u), Ari Tuomikoski, Minna Toivanen (u) ja Hanna Videll (u).

Edustajiston varajäseneksi valittiin Anne Vanhatalo (u), Katriina Mäkinen (u), Sami Junttila, Risto Hiltunen (u), Sonja Holkerinoja, Päivi Liu (u), Anna Hiekkataipale (u), Mirva Suni, Auli Kela (u), Marja Mustonen, Mika Leppäaho (u), Hanna-Leena Niemelä (u), Leena Helle (u), Eija Hoikkala (u) ja Ulla Hautamäki (u).

Uusi edustajisto järjestäytyy liiton kevätkokouksessa toukokuussa, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien jäsenet.

Lisätiedot: Tiina Laine, toiminnanjohtaja
tiina.laine@dtl.fi / 010 2190 303

---

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.