16.12.2021

Diakoniatyöntekijät apuun koronan vastaiseen taisteluun

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle toiveen sairaanhoitaja-diakonissojen ja seurakuntien tilojen käyttämisestä koronarokotusohjelman edistämiseksi. Kirkko on vastannut myönteisesti avunpyyntöön.

Diakoniatyö on aina vastannut avunpyyntöihin joustavasti, kun apua on tarvittu. Yhteistyöverkostoissa on oltava mukana. Nyt paikallistason johdon on ehdottoman tärkeää vastata siitä, ettei diakoniatyöntekijöitä jätetä yksin lisätehtävien keskelle rokotus- ja jäljitystyössä.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto esittää, että halukkaat diakoniatyöntekijät vapautetaan pääosin yleisen seurakuntatyön tehtävistä, rippikouluista, ryhmistä ja seurakuntatilaisuuksista, jotta heillä on aikaa vastata tähän uuteen STM:n esittämään pyyntöön. Ylimääräisiä resursseja ei diakoniatyössä ole olemassa.

16.12.2021

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Tiina Laine p. 010 2190 303, tiina.laine@dtl.fi

 

Alla kirkon tiedote:

Kirkko vastaa STM:n avunpyyntöön heikentyneen koronatilanteen helpottamiseksi.

Kansallisesta koronastrategiasta vastaava sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on esittänyt Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle kysymyksen ja toiveen, voisivatko kirkon terveydenhuollon ammattikoulutetut diakoniatyöntekijät sekä seurakuntien tilat olla käytettävissä omikron-virusmuunnoksen myötä nopeasti heikentyneen koronaepidemiatilanteen helpottamiseksi.

Tilanne koettelee uhkaavasti perusterveydenhuollon kapasiteettia. Jäljitys on ruuhkautunut, ja rokottaminen ja juuri käynnistynyt kolmas rokotekierros ovat vieneet terveydenhuollon kapasiteetin äärirajoille. Yhteiskunnassa pyritään nyt kytkemään rokotusohjelmaan mukaan kaikki mahdolliset tahot, jotta kriisitilanteesta selvitään.

Ensimmäisenä konkreettisena kirkon suuntaan esitettynä pyyntönä on saada nimetyt yhteyshenkilöt sairaanhoitopiireihin. STM:n tavoitteena on luoda eri toimijoista alueelliset ryhmät, jotka huolehtivat koordinaatiosta kunkin alueen sisällä ja voimavarojen kohdentamisesta rokottamiseen ja jäljittämiseen. Kunnissa täsmennetään eri toimijoiden tehtävät ja vastuut.

Kirkko haluaa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toimia kumppanina rokotus- ja jäljitystyössä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on noin 1300 diakoniatyöntekijää, joista arviolta 600 diakonissalla on terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyys ja mahdollisuus osallistua rokotusten antamisiin ja koronajäljityksiin, tarvittaessa lääkeluvan päivittämisen kautta. Kirkolla on mahdollisuus auttaa myös muilla tavoilla, esimerkiksi tarjoamalla seurakuntien tiloja käyttöön.

Kirkko lähtee mukaan yhteistyöhön nimeämällä yhteyshenkilöitä sairaanhoitopiirittäin muodostettaviin koordinaatioryhmiin, joissa kartoitetaan eri toimijoiden mahdollisuuksia tukea rokotusohjelmaa. Seurakunnat päättävät myöhemmin, mikä niiden panos kullakin alueella on.

”Yhteiskuntavastuu ja lähimmäisenrakkaus ovat Suomen evankelis-luterilainen kirkon toiminnan ytimessä. Haluamme kaikin mahdollisin tavoin olla mukana auttamassa tässä vaikeassa tilanteessa”, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna toteaa.

Kirkkohallitus on jo sopinut hiippakuntien tuomiokapitulien kanssa yhteyshenkilöiden nimeämisestä sairaanhoitopiirittäin. Seurakunnat arvioivat myöhemmin itsenäisesti, missä määrin niillä on mahdollisuus antaa työhön resursseja. Seurakunnat kartoittavat myös, mistä toiminnoista ne voisivat tilapäisesti vähentää resursseja tai onko mahdollista jättää jotain toimintaa tilapäisesti tauolle.

Lisätiedot:

kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 050 593 1592

johtaja Kalle Kuusimäki, Diakonia ja sielunhoito, p. 050 501 2901