17.09.2020

Diakonian hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka on vuoden diakoniatyöntekijä

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus on valinnut diakonian hiippakuntasihteeri Mirva Kuikan vuoden diakoniatyöntekijäksi. Nimitys julkistettiin Kirkon diakonian päivän verkkoseminaarissa 17.9.2020.
Mirva Kuikkaa on esittänyt vuoden diakoniatyöntekijäksi suuri joukko Oulun hiippakunnan diakoniatyöntekijöitä. Mirva Kuikka on ollut tärkeä tuki heidän työlleen ja diakonian edistäjä hiippakunnassa. Diakoniakoulutettuna oman alansa asiantuntijana Kuikka ymmärtää diakoniatyön sisältöjä, työn vaatimuksia ja yleisestikin diakonian työkenttää. Lisäksi valinnassa painoi Kuikan kansainväliset yhteydet sekä toiminta koko kirkon tasolla.
Mirva Kuikka on valmistunut diakonissa-sairaanhoitajaksi vuonna 1987 ja toiminut diakoniatyössä Oulun seurakuntayhtymässä eri diakonian viroissa 1987-2009. Kuikka valittiin Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin diakonian hiippakuntasihteeriksi 2009, jota tehtävää hän oli hoitanut aiemmin myös viransijaisena. Mirva Kuikalla on myös työnohjaajan sekä työyhteisökonsultin ja -kehittäjän pätevyydet.
Mirva Kuikka edistää diakoniatyötä omassa hiippakunnassaan sekä tukee ja kouluttaa alueensa diakoniatyöntekijöitä. Osaamisensa ja tehtävänsä mukaisesti Kuikka on aktiivisesti mukana hiippakunnan työhyvinvoinnin ja työnkehittämisen hankkeissa sekä kirkkohallituksen diakoniakoulutuksen seurantaryhmässä, jonka puheenjohtaja hän on.
Tuomiokapitulin diakonian asiantuntijana Mirva Kuikka on ollut aluehallintoviraston Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnassa jäsenenä 10 vuotta ja tehtävä jatkuu edelleen. Kuikka vaikuttaa myös kansainvälisissä verkostoissa, muun muassa LPNI:ssä eli Lutheran Parish Nursing International -verkostossa ja EPNI:ssä eli European Parsih Nursing -verkostossa. Lisäksi Kuikka toimii aktiivisesti diakonian ja työnohjauksen pohjoismaisissa verkostoissa sekä aktiivisena järjestäjänä että osallistujana.
Kuikka on toiminut seurakuntatyössä akavalaisen JUKOn luottamusmiehenä liki kymmenen vuotta ja on tällä hetkellä kapitulin työsuojeluvaltuutettu. Mirva Kuikka on ollut aktiivinen toimija myös Diakoniatyöntekijöiden Liiton paikallistoiminnassa.
 
Lisätietoja:
Tiina Laine, toiminnanjohtaja, Diakoniatyöntekijöiden Liitto
tiina.laine@dtl.fi tai 010 2190 303
Mirva Kuikka, diakonian hiippakuntasihteeri
mirva.kuikka@evl.fi tai 044 7555 551
Kuvatiedustelut:
Marko Pasma, marko.pasma@dtl.fi tai 050 304 7794
Kuva:
Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.

 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto edustaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskenteleviä korkeasti koulutettuja diakonisen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita sekä muualla julkisella sektorilla tai järjestöissä työskenteleviä diakoniakoulutettuja asiantuntijoita. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on keskusjärjestö Akavan jäsenliitto.