Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 

27.10.2022

Akava: Kestävät työurat ovat hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Akava korostaa työelämäohjelmassaan työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtimisen tärkeää merkitystä. Ohjelmassaan Akava esittää useita ratkaisuehdotuksia ja lainsäädäntöuudistuksia, joilla voidaan luoda parempaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä.

– Työhyvinvoinnin ja työkyvyn vaikutukset ulottuvat työelämän ohella laajalle yhteiskuntaan. Väestörakenteen muutoksen takia työikäisten määrä vähenee. Työkyvyn tukeminen ja työhyvinvointi ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Niitä edistämällä voidaan vaikuttaa työllisyyteen ja julkiseen talouteen merkittävästi. Työkyvyttömyyden kustannukset ovat useita miljardeja vuosittain, mikä rasittaa julkista taloutta, painottaa Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala.

– Työturvallisuuslain uudistus on tärkeää psykososiaalisen kuormituksen hallitsemiseksi työelämässä. Lisäksi pitää kehittää työaikasuojelua ja työterveyshuoltoa sekä tukea työhön paluuta. Kaikkien työikäisten työkyvystä on pidettävä huolta ja työkyvyttömyyttä pitää ehkäistä tehokkaammin, sanoo Akavan tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko.

– Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on huolestuttavan korkea. Tarvitaan tehokasta ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista. Mielen hyvinvoinnin edistämisen pitää olla luonnollinen osa kaikkien työpaikkojen henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista. Jokaisella on oikeus työhyvinvointiin ja turvalliseen työympäristöön, Ojala painottaa.

– Etätyön merkittävä lisääntyminen on tuonut tarpeen tehdä lainsäädäntömuutoksia. Työsuojelun ja työntekijän hyvinvoinnin varmistaminen etätyössä on välttämätöntä. Työtapaturmalainsäädäntö on nykyisin puutteellinen etätyötä tehtäessä. Sen soveltamisalaa pitää laajentaa etätyössä tapahtuviin tapaturmiin, jotta siinä on vastaava turva kuin lähityössä, sanoo johtava asiantuntija Miia Kannisto.

Akavan keskeiset työelämätavoitteet seuraavalle hallituskaudelle

  • Työturvallisuuslain uudistaminen huomioiden kattavasti psykososiaalinen kuormitus
  • Työkyvyn, työhön paluun ja mielenterveyden tukeminen
  • Häirinnän, väkivallan ja sen uhan vähentäminen ja parempi ennaltaehkäisy
  • Maalittamisen säätäminen rangaistavaksi
  • Sovittelujärjestelmän uudistaminen
  • Vuosiloma-, työaika- ja yhteistoimintalain uudistaminen tarvittavin osin
  • Etätyötä koskeva lainsäädäntö

Tutustu tarkemmin Akavan esityksiin: Akavan työelämäohjelma – hyvinvoivana työssä.

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn: