Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – Diakonia-ammattikorkeakoulu

Läs mer

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

Läs mer

Yhteisvastuukeräys alkaa - Jobimedia

03.02.2024

Sunnuntaina starttaa vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys. Keräyksen tuotto ohjataan nuorten hyväksi tehtävään työhön.


Keräys auttaa nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä tai menettää elämänhallintansa.