JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

04.06.2024

Diakonissat ovat voineet käyttää diakonin vihreää paitaa jo 30 vuotta, nyt uudistus mahdollistaa diakoneille diakonissan asun käytön. Ratkaisun toivotaan vastaavan odotuksiin puvun käyttömahdollisuuksista sekä kannustavan muutoinkin diakonissan puvun laajempaan käyttöön.


Koulutustaustasta riippumatta kaikki diakonian virka-asut ovat kaikkien diakonian virkaan vihittyjen käytettävissä.