Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Läs mer

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Läs mer

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Läs mer

Vi jobbar för gemenskap

09.12.2022

Diakonissa Annakatri Aho: "Vi som jobbar inom diakonin möter människor som är i marginalerna av olika anledningar. Diakonin jobbar för gemenskap och motverkar ensamhet."


"Det var intressant att inse att allt inte handlar om pengar, utan lika viktigt är att skapa trygga platser där människor får berätta sina egna livsberättelser."