JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Vankiladiakoni Tuula Karjalainen: "Luulenpa, että kerran taivaassa saamme ihmetellä, miksi tuokin on täällä" - Seurakuntalainen

28.12.2023

Diakoni Tuula Karjalainen työskenteli Pelson vankiladiakonina 35 vuotta ja jäi tästä tehtävästä eläkkeelle viime keväänä.


Tuula Karjalainen työskenteli 35 vuotta vankiladiakonina Pelson vankilassa ja näki, miten lukemattomat vangit tulivat uskoon. Hän puhuu jopa vankilaherätyksestä.