Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Läs mer

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Läs mer

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Läs mer

”Välillä vaivun syvään epätoivoon ja välillä nousee kapinahenki” – Hyvätuloinen Virpi Hyttinen joutui köyhyysloukkuun

04.09.2023

Lahden seurakuntien diakonian teemaillassa köyhyystutkija Jouko Karjalainen kertoi, että lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 30 000 kotitaloudella viimeisen vuoden aikana ja arvioi, että suunnitteilla olevat perusturvan leikkaukset voivat kääntää tilannetta vielä huonompaan suuntaan.


Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an tee­mail­las­sa kes­kus­tel­tiin elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vai­ku­tuk­sis­ta ta­val­li­sen lah­te­lai­sen elä­mään. Köy­hyy­son­gel­man rat­kai­sus­sa ar­vot nou­si­vat kes­ki­öön.