Kolumni: Kultaisesta häkistä löysään hirteen? - Jobimedia

Läs mer

Ota varaslähtö Vappuun AKYn perinteisellä vappupuurolla! Lue lisää: https://aky.fi/tapahtumat/ Pyydä ilmoittautumislinkki toimi...

Läs mer

Nämä opinnäytetyöt tuovat uusia ideoita ja kehittävät työelämää - Jobimedia

Läs mer

”Välillä vaivun syvään epätoivoon ja välillä nousee kapinahenki” – Hyvätuloinen Virpi Hyttinen joutui köyhyysloukkuun

04.09.2023

Lahden seurakuntien diakonian teemaillassa köyhyystutkija Jouko Karjalainen kertoi, että lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 30 000 kotitaloudella viimeisen vuoden aikana ja arvioi, että suunnitteilla olevat perusturvan leikkaukset voivat kääntää tilannetta vielä huonompaan suuntaan.


Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an tee­mail­las­sa kes­kus­tel­tiin elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vai­ku­tuk­sis­ta ta­val­li­sen lah­te­lai­sen elä­mään. Köy­hyy­son­gel­man rat­kai­sus­sa ar­vot nou­si­vat kes­ki­öön.