JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Läs mer

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Läs mer

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Läs mer

Työmarkkinajärjestöjen keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona

13.12.2023

"Tavoitteemme oli päästä keskusteluissa eteenpäin ja saada työmarkkinamallista ratkaisu, joka olisi käynyt kaikille osapuolille. Nyt emme edenneet edes neuvotteluvaiheeseen."


Keskustelut keskeytyivät SAK:n tuotua pöytään maan hallituksen ohjelmassaan kaavailemia muita työelämän heikennyksiä.