Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Läs mer

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Läs mer

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Läs mer

Två diakoner och en diakonissa blev vigda i Borgå domkyrka

06.06.2023

Grattis till Agneta Markkula, Lena Blomstedt och Maria Zuglian!


Biskop Bo-Göran Åstrand vigde två diakoner och en diakonissa till diakoniämbetet på pingstdagen.